Disclaimer

 Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Albatros Stokkum. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Albatros Stokkum.  Het maken van persoonlijke kopieën mag alleen dan wanneer deze alleen voor privé doeleinden worden gebruikt, en niet bestemd zijn voor publicatie of reproductie.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is,

De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door Albatros Stokkum worden aangebracht.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Albatros Stokkum.

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Gepubliceerde prijzen gelden voor orders met directe uitlevering. Artikelen die niet uit voorraad leverbaar zijn kunnen tegen een afwijkende prijs worden geleverd, Consument heeft het recht om levering tegen een hogere prijs niet te aanvaarden. Albatros  Stokkum is niet verplicht de order tegen de eerder gepubliceerde prijs uit te leveren.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Albatros Stokkum is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Datum  01 - 01 - 2022